Polityka haseł – wp.pl

 • nazwa serwisu: wp.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 7
 • adres serwisu: https://profil.wp.pl/rejestracja.html
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: 50 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: 2 z ?l?u?d?s
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: nie
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: link,telefon,pytanie
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2oRr7OL
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – onet.pl

 • nazwa serwisu: onet.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 6
 • adres serwisu: https://konto.onet.pl/auth.html
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: 32 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?u?d
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: nie
 • dopuszczalne polskie ogonki: nie
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): nie
 • forma resetowania hasła: link,telefon,pytanie
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2nToHl0
 • uwierzytelnianie OAuth2: facebook
 • uwagi dodatkowe: znacznik siły hasła tylko przy jego zmianie, przy tworzeniu brak znacznika
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – allegro.pl

 • nazwa serwisu: allegro.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 5
 • adres serwisu: https://ssl.allegro.pl/signup/#/
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: 16 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: ?l?u?d
 • dopuszczalne znaki specjalne: brak
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: C
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: telefon,pytanie
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): nie
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2nPF4gQ
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – facebook.com

 • nazwa serwisu: facebook.com
 • pozycja na liście alexa rank: 4
 • adres serwisu: https://pl-pl.facebook.com/
 • minimalna długość hasła: 6 znaków
 • maksymalna długość hasła: brak
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: tak
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: link,telefon
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: brak
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła

Polityka haseł – google.pl

 • nazwa serwisu: google.pl
 • pozycja na liście alexa rank: 1
 • adres serwisu: https://myaccount.google.com/
 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • maksymalna długość hasła: 100 znaków
 • wymóg złożoności hasła [*]: brak
 • dopuszczalne znaki specjalne: ~!@#$%^&*()_+`-={}|[]\:";'<>?,./
 • dopuszczalna spacja w haśle: tak
 • dopuszczalne polskie ogonki: nie
 • lista złych haseł (blacklista): nie
 • bezpieczne logowanie (https): tak
 • zabezpieczenie captcha [**]: brak
 • wskaźnik siły hasła (graficzny lub tekstowy): tak
 • forma resetowania hasła: link,telefon
 • opcja uwierzytelnienia dwustopniowego (2FA): tak
 • edukacja o haśle: http://bit.ly/2ohDJ1g
 • uwierzytelnianie OAuth2: N
 • uwagi dodatkowe: brak
[*] Legenda dla wymogu złożoności hasła:
      ?l - małe litery, ?u - wielkie litery, ?d - cyfry, ?s - znaki specjalne
[**] Legenda dla zabezpieczenia captcha:
       C - tworzenie konta, Ln - logowanie (n próba), R - przypomnienie hasła